top of page

Frosio Inspektør

Dokumentasjon av prosessen og arbeidet er en stor del av arbeidet innen korrosjonsbeskyttelse opp mot de ulike standardene og spesifikasjoner vi arbeider med. Vi har egne sertifiserte Frosio inspektører for å kunne kvalitetssikre og dokumentere at man følger angitte spesifikasjoner. Man dokumenterer kvalitet på forbehandling og malingsbellegg underveis og at sluttproduktet er i henhold til beskrivelse.

Kom i gang med prosjektet ditt i dag!

bottom of page