top of page

Industrimaling

Bruk og påkjenninger produktene blir utsatt for vil påvirke hvilket system man velger. Spesifikasjoner er angitt i ISO 12944 og Norsok som beskriver overflatebehandling i alle prosesser fra start til slutt. Det være seg krav til sandblåsing, type maling og tykkelser samt krav til utforming. Dette er testede og godkjente systemer som trygger at levetid og kvalitet ivaretas. Ofte har kunder egne spesifikasjoner som beskriver arbeidet, og bygger som oftest på de grunnleggende standardene.

Kom i gang med ditt prosjekt i dag!

bottom of page